Home > Congrese > Congres 2016 > Instrucțiuni

Instrucțiuni

Actualizat la: 23 august 2016

Pentru alte detalii pe care nu le gasiti mai jos luați legătura cu Bogdan Bădescu la adresa de e-mail  sau la telefon:

 

Instrucțiuni orientative cu privire la realizarea prezentării tip poster

Pentru:

 • Prezentarea sintezei unei lucrări științifice
 • Prezentarea unei cercetări exploratorii
 • Prezentarea unei sistematizări de zonă carstică

Structura recomandată:

 • Titlul lucrării
 • Autorul sau autorii
 • Apartenența la organizația din care face parte, adresa de e-mail
 • Introducere
 • Metode și materiale folosite la elaborarea lucrării
 • Rezultatul la care s-a ajuns.
 • Concluzii
 • Imagini grafice, hărți, fotografii concludente
 • Colaboratorii & sponsori

Tehnoredactare:

 • Format: A0
 • Font: Arial
 • Dimensiune font: 18
 • Lățimea coloanei text: 20 cm.
Instrucțiuni orientative cu privire la realizarea prezentării tip poster pentru organizații

Pentru:

 • Prezentarea realizărilor anuale & multianuale
 • Prezentarea portofoliului de activități

Structura recomandată:

 • Titlul lucrării
 • Autorul sau autorii
 • Apartenența la organizația din care face parte, adresa de e-mail
 • Introducere, scurt istoric
 • Scopul și obiectivele organizației
 • Expertiza organizației
 • După caz:
 • Resurse umane
 • Resurse material (patrimoniu)
 • Resurse financiare
 • Zona de activitate
 • Rezultate
 • Realizări semnificative
 • Concluzii
 • Imagini grafice, hărți, fotografii concludente
 • Colaboratorii & sponsori

Tehnoredactare:

 • Format: A0
 • Font: Arial
 • Dimensiune font: 18
 • Lățimea coloanei text: 20 cm.
Instructiunile concursului de cartografie

Categoriile concursului de cartografiere:

 • Cea mai mare peșteră/aven topografiată;
 • Cea mai complexă realizare cartografică de peșteră/aven.

Realizare:

 • Analogic (desen în tuș)
 • Digital (desen în soft specializat)

Suport:

 • Hârtie
 • Calc
 • Poliplan
 • Etc.

Date tehnice:

 • Format: A0 prelungit, A0, A1, A2, A3
 • Culori: monocolor sau policolor.
 • Chenar
 • Indicarea nordului (magnetic sau geografic)
 • Scară grafică;
 • Scara numerică;
 • Reprezentarea grafică a cavității (plan, profil longitudinal, secțiuni transversale)
 • Elemente de detaliu (topografie, morfologie, geologie, sedimentologie, hidrologie, climatologie, toponimie, etc.).
 • Indicarea instrumentelor și a clasei de precizie;
 • Denumirea cavității;
 • Numele participanților la ridicarea topografică;
 • Numele participanților la desen și calculi;
 • Numele participanților la cartografiere;
 • Anul / anii execuției;
 • Speometrie (dezvoltare, denivelare, extensie).
Regulament:

Organizatorii congresului aleg membrii juriului format din 3 sau 5 persoane, care au competență în domeniul cartografierii. Juriul va analiza lucrările, pornind de la un număr de 100 de puncte, din care se va scădea câte 5 puncte la fiecare aspect observat, din lista de mai jos:

 • 1.Lipsă N (magnetic sau geografic)
 • 2.Lipsă scara grafica;
 • Lipsă scara numerică;
 • Lipsă titlu;
 • Lipsă plan;
 • Lipsă profil;
 • Lipsă secțiuni;
 • Lipsă instrumente (sau clasa de precizie);
 • Lipsă numele participanților la ridicarea topografică;
 • Lipsă anul execuției;
 • Lipsă dezvoltare (sau greșit calculate);
 • Lipsă denivelare (sau greșit calculate);
 • Lipsă extensie (sau greșit calculate);
 • Lipsă detalii;
 • Aspect neangrijit;
 • Neconcordanță între plan si profil;
 • Neconcordanță între secțiuni și plan sau profil;
 • Dacă este desenata monocolor;
 • Daca a mai fost prezentată în alt concurs;
 • Dacă este o recartare.

In urma jurizarii, concurentul cu cele mai multe puncte ramase, va ocupa locul 1. În caz de egalitate de puncte, se va proceda la departajare prin punctarea altor elemente existente pe lucrare (Coordonate GPS, suprapunerea pe o harta de suprafață, corelarea cu fotografii, amplasarea intr-un plan al zonei etc.). Se acorda locul 1, 2 și 3 la fiecare categorie de concurs (cu cel putin 5 lucrări înscrise) sau cea mai bună lucrare de la fiecare categorie (cu cel puțin 3 lucrări înscrise).

 

Instrucțiuni pentru concursuri practice
(animație, parcurgere, tehnici speologice pe verticală)

Tipuri de concursuri:

 • Blocatoare – viteză: urcarea cu blocatoare a unei lungimi de coardă.
 • parcurs traseu TSA: parcurgerea contra-cronometru a unor echipări, care pot îngloba toate elementele întâlnite la nivelul TSA1 (fracționări, mâini curente, deviere, noduri etc.)
 • Parcurgere – viteză a unui sector din Tunelului Medieval Oravița
 • Trecere stramtori: parcurgerea unui numar de strâmtori contra-cronomentru sau depășirea unor strâmtori de diferite conformații (în cadrul natural sau diverse dispozitive special concepute).

Echipament

 • Echipament individual omologat, de tehnici speologice pe vertical
 • Echipament individual de protecție pentru mediul subteran și parcurgerea sectoarelor de galerii active.

Departajarea concurenților:

 • Pe baza timpului de parcurs, la care se adaugă penalizările în funcție de greșelile efectuate și de omiterea unor manevre sau sectoare din traseu;
 • Pe baza unui punctaj cumulat pentru fiecare sector parcurs corect din traseu;
 • Alte criterii stabilite de organizator.

Recomandari:

 • Intrarea în concurs se face prin tragere la sorți după încheierea înscrierilor;
 • Concurenții, care nu au concurat, să aștepte separat de scena desfășurării concursului, pentru a nu observa tehnica de parcurs aplicată de ceilalți concurenți, nici punctele forte sau obstacolele traseului.
 • Concursul practic cu tematică speologică poate fi strict tehnic, distractiv sau combinat.

Regulament
Concursurile practice propuse, pentru a avea un caracter speologic, trebuie să utilizeze în cadrul desfășuraării lor, fie mediul natural speologic, fie unele echipamente specific sau metode și proceduri folosite în parcurgerea din subteran.

Locația de desfasurare a concursurilor practice cu tematică speologică poate fi în subteran, într-un sector de peșteră sau la suprafață. Atelierele de la suprafață pot fi atât naturale (faleze, portalul unei peșteri, poduri naturale etc.), cât și construcții (săli de sport) sau ateliere mixte.

Suportul de amarare poate fi din elemente naturale (bolovani, copaci) și antropice (stâlpi, clădiri, alte construcții) sau combinații între ele.

Atât locația în sine cât și elementele care o compun sau care servesc echipării atelierelor de concurs trebuie să corespundă din punct de vedere al securității: să fie stabile și suficient de solide la solicitarile produse la parcurgere, lipsite de pericolul căderilor de pietre sau surprinderii viiturilor.

Echipările trebuie sa fie realizate de speologi, care au nivelul de pregătire de minim TSA2 și să respecte regulile de siguranță prevazute de normele Școlii Române de Speologie, pentru a se evita incidentele sau accidentele ce pot surveni în cadrul concursului. Materialele folosite în echiparea traseului vor fi certificate CS sau UIAA și vor fi într-o stare corespunzatoare de funcționare.

La concursurile practice cu tematica speologică poate perticipa orice speolog, însă tipul concursului poate impune o anumita condiție: de exemplu la parcurgerea unui traseu echipat cu coardă, participantul trebuie să cunoască utilizarea tehnicii și a echipamentului TSA. In acest sens, concurenții sunt direct răspunzători de eventualele incidente survenite din nepriceperea, neglijența sau neputiința lor, în condițiile în care organizatorul concursului i-a informat în prealabil despre complexitatea traseului, despre necesarul de echipament individual și regulile minime de respectat.

În funcție de tipul concursului și traseul ales, organizatorul poate impune un echipament minim necesar, iar la toate atelierele ce presupun parcurgere pe coarda, participanții vor avea minin echipament individual de tehnică speologică pe verticală (ham, vestă, demirond, coborâtor cu role, blocator de piept și de mână, pedala, lonjă scurtă și lungă cu carabiniere) si cască.

Jurizarea participantilor la concursurile cu parcurgere de coarda se va face de către speologi cu nivel de pregatire minim TSA2.

Premierea poate fi pentru unul sau mai multe locuri de asemenea se poate face pe catergorii de varsta, sex sau nivel de pregatire in funcție de numarul si capabilitatea concurenților.

 

Instrucțiuni și reguli pentru concursul de fotografie și prezentări video

Condiții minime pentru lucrări:
• Să aibă tematică speologică şi carstică.
• Să nu mai fi fost prezentate la alte concursuri organizate de F.R.S.
Categoriile de concurs din cadrul congresului sunt:
A. Fotografie endocarst maxim 5 fotografii / autor
B. Fotografie exocarst maxim 5 fotografii /autor
C. Fotografie Macro – detalii endocarst maxim 5 fotografii / autor
D. Diaporama (slide) imagini endo si exocarst, 1 lucrare de autor (durata 10 minute )
E. Proiecție – Video Eseu imagini endo sau exocarst, 1 lucrare de autor (durata 15 minute)
F. Proiectie – Video reportaj imagini din activitati speologice, 1 lucrare de autor (durata de pana la 30 minute).
G. Spot publicitar de promovare a organizatilor speologice și a activitatii acestora in scopul de dezvoltare si popularizare a speologiei. 1 lucrare de organizatie, durata maxim 3 minute.
Date tehnice:
• Lucrările la categoriile A, B, C vor fi înscrise la congres și vor fi aduse imprimate de către participanti, acestea având latura scurtă de minim 20cm.
• La categoriile A, B, C vor fi acceptate imagini care au suferit doar prelucrări minime (reîncadrare, corecţii de luminozitate/contrast, corecţii cromatice). Juriul poate să ceară fişierul original pentru confirmare. (Acesta nu va fi făcut cunoscut publicului.)
• Lucrările la categoriile D, E, F, G vor avea, obligatoriu, în generic numele autorului şi al lucrării, înscriere ce se va face pe mail, la adresa secretariatului congresului.
Se acordă următoarele premii:
• Locurile 1, 2 şi 3 la fiecare categorie cu cel puţin 5 lucrări înscrise sau un premiu la o categorie cu mai puțin de 5 lucrări înscrise.
• Premiul publicului.
Reguli:
• Juriul va fi prezentat pe site-ul congresului.
• Vor fi descalificate lucrările (şi autorii acestora) care prin tehnicile de fotografiere sau filmare folosite pot prejudicia integritatea peşterii. Vor fi descalificate lucrările (şi autorii acestora) care prezintă materiale foto sau imagine video pentru care nu deţin drepturi de autor sau de folosinţă.
• Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda un premiu dacă apreciază că nu există competiţie la o anumită categorie.
• Lucrările vor fi jurizate la categoria la care au fost înscrise de către concurenţi. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acordă un premiu dacă lucrările au fost înscrise la o secţiune diferită faţă de conţinutul real al lucrării.
• Deciziile juriului sunt finale şi incontestabile.
• Prin completarea formularului de înscriere, autorul acceptă integral condiţiile prezentului regulament.
• Lucrările prezentate în cadrul congresului pot fi folosite de către Federaţia Română de Speologie (F.R.S.) pentru promovarea speologiei, precum şi în alte acţiuni ale F.R.S., fără remunerarea autorilor. F.R.S. garantează menţionarea numelui autorilor, alături de lucrările reproduse.
• Lucrările nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase financiare pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor revin exclusiv autorilor.

 

Instrucțiuni pentru sesiunea de comunicări explorative și științifice

Obiectivul sesiunii este de a prezenta public rezultatul explorărilor și cercetărilor speologice ale membrilor FRS.
Linii directoare:
• Comunicarea pe suport digital (Power Point, video, etc.) se transferă în calculator pentru a fi proiectată, înainte de începerea sesiunii. Se va utiliza stik.
• Timpul alocat pentru o prezentare este de 15 minute.
• Timpul alocat pentru discuții este de 5 minute.
• Textul integral al lucrării se va transmite ulterior la redacția Speomond pentru tipărirea revistei Speomond 2016.

 

Instrucțiuni pentru grupuri tematice

Obiectivul grupului tematic este de a dezbate și oferi membrilor FRS tehnici și metode inovative în domeniile de interes major.
Rolul moderatorilor:
• Prezintă pe scurt subiectul ce urmează a fi dezbătut.
• Asigură menținerea în discuție a subiectului stabilit și oprește divagațiile.
• Asigură posibilitatea de a vorbi, a tuturor participanților.
Rolul raportorului:
• Notează concluziile în timpul dezbaterii.
• Prezintă concluziile în plenul congresului sau în scris prin transmitere ulterioară membrilor FRS.
Grupuri tematice
• Parcurgere verticală – Tehnici de explorare
• Geofizică – Tehnici de explorare
• Hidrogeologie – Tehnici de explorare
• Climatologie -Tehnici de explorare
• Explorare subacvatică
• Paleontologie
• Arheologie
• Cadastru
• Educație speologică
• Competiții
• Marketing & promovare
• Salvaspeo
Linii directoare pentru abordarea unui subiect:
• Prezentarea noilor echipamente.
• Prezentarea noilor metode și tehnici.
• Utilizarea echipamentelor / interpretarea datelor.
• Avantaje / dezavantaje.
• Discuții și concluzii.

Instrucțiuni pentru excursii

 

Informații pentru lectori și moderatori

 

Recomandări pentru celebrarea organizațiilor membre

 

Echipamente