Strategia FRS

Actualizat la: 3 septembrie 2015

Strategia Federatiei Romane de Speologie 2015-2020

Adoptata in Adunarea Generala a FRS, Hunedoara 2015

Descarca

1. Viziune FRS
1.1. Dezvoltarea asociațiilor membre FRS și creșterea numărului de cavități cercetate în România până în 2020.
2. Misiunea FRS
2.1. Explorarea și cercetarea carstului românesc prin organizațiile membre.

3. Politici FRS
3.1. Importanța primordială este acordată asociațiilor membre FRS.
3.2. FRS este un organism de recomandare, reprezentare și for de dezbatere.
3.3. Activitățile speologice se dezvoltă preponderent regional și local.
3.4. Eliminarea monopolurilor și a conflictelor de interese.
3.5. Eliminarea prevederilor discriminatorii.

4. Prioritați de activitate generală
4.1. Explorare
4.2. Cartare
4.3. Publicitate
4.4. Protecția elementelor cheie din carstul României

5. Explorare
5.1. Încurajarea organizațiilor membre FRS de a acționa cu prioritate pentru descoperirea și explorarea cavităților; reexplorarea cavităților cu potențial.
5.2. Explorarea unor zone noi sau a unor roci puțin cercetate în România.
5.3. Utilizarea de tehnici noi, inovative în activitatea de descoperire, decolmatare, explorare.

6. Cartare
6.1. Încurajarea recartării marilor sisteme carstice.
6.2. Încurajarea organizațiilor membre FRS de a acționa cu prioritate pentru cartarea cavităților noi sau a noilor galerii descoperite.
6.3. Promovarea utilizării tehnicilor noi în activitatea de cartare și cartografiere
6.4. Promovarea utilizării tehnicilor de cercetare hidrogeologică pentru cartografierea sistemelor carstice.

7. Cadastru
7.1. Publicarea în format analogic și digital a limitelor de bazine speologice.
7.2. Facilitarea accesului speologilor la cadastrul cavităților.
7.3. Încurajarea sistematizării cavităților din bazinele speologice, de către organizațiile speologice.
7.4. Promovarea publicării hărților în cataloage cu cod ISSN, de către organizațiile speologice.

8. Protecția carstului
8.1. Determinarea autorității centrale de mediu pentru încadrarea cavităților importante în categoriile IUCN de protecție legală.
8.2. Determinarea autorității centrale de mediu pentru protecției zonelor carstice în care sunt cavități și drenaje.
8.3. Încurajarea membrilor FRS și autorităților pentru conservarea elementelor de geodiversitate și biodiversitate.
9. Dezvoltarea organizațională a asociațiilor speologice
9.1. Informarea asociațiilor cu privire la legislația ONG, protectia mediului, cercetare, cadastru
9.2. Informarea asociațiilor cu privire la programele de finanțare.
9.3. Promovarea de bune practici pentru ca asociațiile membre FRS să devină “organizații deschise”.
10. Facilități pentru organizațiile speologice
10.1. Promovarea eliminării prevederilor legislative abuzive/nejustificate de îngrădire a practicării speologiei.
10.2. Delimitarea FRS de organizațiile/persoanele care promovează restricționarea abuziva/nejustificată sau birocratizarea nejustificată a desfășurării activității de cercetare speologică.
10.3. Promovarea activității speologice la nivel național ca activitate de cercetare alături de alte domenii
10.4. Menținerea sistemului gratuit de salvare din cavități în România.
10.5. Identificarea surselor de finanțare accesibile organizațiilor speologice.
11. Infrastructură și logistică
11.1. Promovarea/crearea centrelor de documentare speologică.
11.2. Încurajarea membrilor FRS să promoveze local înființarea unor săli sau secții muzeale cu tematică speologică.
11.3. Promovarea asocierii membrilor FRS cu universități de științe ale naturii pentru proiecte comune, colaborări și asigurare a unor facilități pentru speologi.11.4. Asigurarea informațiilor pentru membri FRS cu privire la firmele de producție și vânzare a echipamentelor și consumabilelor utilizate în speologie.
12. Economie și finanțe
12.1. Atragerea surselor financiare în speologie din afara sistemului speologic.
12.2. Limitarea plăților de taxe și cotizații între organizațiile speologice din FRS.
12.3. Eliminarea taxelor abuzive/nejustificate pentru speologi.
12.4. Evitarea suprataxării sau a dublei taxări a membrilor organizațiilor speologice membre FRS.
12.5. Analiza și promovarea surselor potențiale de finanțare pentru activități din domeniul speologic
12.6. Recomandarea Comisiei Europene și Guvernului României pentru identificarea soluțiilor de includere în programele de finanțare a unei componente referitoare la cercetarea speologică.
12.7. Obtinerea finantarii in parteneriat cu institutiile statului, pentru cartarea marilor sisteme carstice
13. Educația și instruirea pasionaților de speologie
13.1. Concentrarea activității de instruire pe domeniile de bază: descoperire, decolmatare, explorare, cartare, cadastru și protectie.
13.2. Editarea sau traducerea de manuale tematice, disponibile gratuit pentru toți membri și persoanele interesate.
13.3. Încurajarea asociațiilor speologice de a organiza cursuri de instruire pentru membri proprii și persoane interesate de speologie
13.4. Promovarea organizării stagiilor regionale de instruire.
13.5. Încurajarea dezvoltării, perfecționării și diversificării practicilor în instruire.
13.6. Promovarea normelor de organizare a cursurilor de instruire.

14. Colaborări interne
14.1. Încurajarea colaborărilor asociațiilor din aceeași regiune.
14.2. Încurajarea formării grupurilor mixte de lucru pentru marile cavități.
14.3. Colaborare pe baza unui protocol intre FRS si CORSA.
15. Colaborări externe
15.1. Încurajarea asociațiilor member FRS de a-și stabili parteneriate și colaborări cu organizații speologice din alte țări.
15.2. Încurajarea colaborărilor externe cu speologi din țările care reprezintă repere speologice Europene.
15.3. Încurajarea participării speologilor români în expediții internaționale.
15.4. Încurajarea speologilor români la participarea în comisii și structuri de conducere a organizațiilor la care FRS este membră.
16. Transparență
16.1. Consultarea permanentă a membrilor FRS
16.2. Raportarea permanentă a activității FRS prin website și alte mijloace.
16.3. Facilitarea accesului membrilor la toate informațiile FRS utilizând ca principal mijloc website-ul.
16.4. Transformarea calendarului FRS într-o listă deschisă de activități de interes pentru membri, promovate pe website-ul FRS.
17. Marketing organizațional
17.1. Toate evenimentele și rezultatele speologice vor fi publice, diseminate unui public larg.17.2. Rezultatele speologice și bunele practice ale organizațiilor vor fi promovate între membrii FRS.
17.3. Cursurile din domeniul speologic vor fi cât mai accesibile persoanelor interesate.
17.4. Evenimentele de nivel național ale FRS vor fi promovate în mass-media locală de către organizațiile membre FRS.
17.5. Se vor distribui analogic și digital pliante și broșuri de prezentare a tuturor membrilor FRS.
17.6. Se va încuraja folosirea siglei – membru FRS, de către membrii FRS pe documentele și materialele de promovare proprie.
18. Reprezentarea FRS
18.1. Reprezentarea FRS la nivel național și internațional se va realize de către membri CD sau persone delegate special.
18.2. Identificarea și promovarea unor relații de prietenie cu speologi de notorietate din Europa, care pot deveni „ambasadori” ai FRS.
19. Evenimente
19.1. Evenimentele naționale speologice din România, vor fi organizate numai în baza unor linii directoare pentru asigurarea unui standard minim garantat.